BÁO GIÁ ÁO ĐỒNG PHỤC NGHI THỨC ĐỘI VIÊN CK 15% 2017-2018