Trống trường khai giảng rộng 70 cm

image
Giá liên hệ