Trống trường rộng 70 cm dài 1 mét

image
Giá liên hệ