Tượng thạch cao Bác Hồ nhũ đồng cao 1 mét , 1.2 mét

img_1845
Giá liên hệ